جوادیه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آشپزی» ثبت شده است

شغل چیست؟شغل از منظر غربی ها به کاری که درآمدزا باشد گفته می شود؛در صورتی که از منظر اسلام کار اینگونه تعریف می شود :کار عملی است که افراد برای انجام آن نیازمند صرف انرژی باشند و لزوما"شرط درآمدزا بودن را ندارد...وقتی به تعریفی که از منابع دینی بیان شده، نگاهی می اندازیم متوجه می شویم که کار زنان در منزل از جمله خانه داری و تربیت فرزند نیز شغل محسوب می شود علت بی توجهی و کم توجهی اکثر افراد جامعه نسبت به این موضوع، می تواند برگرفته از عوامل زیادی باشد ؛از جمله عدم تبیین درست و کامل تأثیر و نقش خانه داری و تربیت فرزند یا الگو گرفتن از جوامع غیر فردی است در صورتی که جوامع باید برحسب نیازها و مناسبات خود برای افراد جامعه اعم از زن و مرد شغل تعریف کنند و این موضوع از مواردی نیست که با تقلید و الگو گیری از جوامع دیگر بتواند صورت بگیرد.

سیدمهدی نقیبی راد