جوادیه

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تربیت فرزند» ثبت شده است

به زن نگاهی ابزاری دارند و آن را در حد شی کاهش داده اند و مسائلی مانند همسرداری و تربیت فرزند و خانه داری و داشتن حجاب در اجتماع را با نگاهی سطحی و غرب پسند موضوع آثارشان قرار داده اند. 

خداوند فرموده است : (...لتسکنوا الیها ؛ ...تا با آنها(زنها)آرامش یابید)روم/21 و نیز فرمود : (والیل اذا سجی، قسم به شب و هنگام آرامش آن) ضحی/2 

خداوند تنها دو چیز را از میان تمام خلایقش مایه آرامش معرفی کرده است. زن و شب را. 

سیدمهدی نقیبی راد

شغل چیست؟شغل از منظر غربی ها به کاری که درآمدزا باشد گفته می شود؛در صورتی که از منظر اسلام کار اینگونه تعریف می شود :کار عملی است که افراد برای انجام آن نیازمند صرف انرژی باشند و لزوما"شرط درآمدزا بودن را ندارد...وقتی به تعریفی که از منابع دینی بیان شده، نگاهی می اندازیم متوجه می شویم که کار زنان در منزل از جمله خانه داری و تربیت فرزند نیز شغل محسوب می شود علت بی توجهی و کم توجهی اکثر افراد جامعه نسبت به این موضوع، می تواند برگرفته از عوامل زیادی باشد ؛از جمله عدم تبیین درست و کامل تأثیر و نقش خانه داری و تربیت فرزند یا الگو گرفتن از جوامع غیر فردی است در صورتی که جوامع باید برحسب نیازها و مناسبات خود برای افراد جامعه اعم از زن و مرد شغل تعریف کنند و این موضوع از مواردی نیست که با تقلید و الگو گیری از جوامع دیگر بتواند صورت بگیرد.

سیدمهدی نقیبی راد